Preskoči na vsebino

ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala poročilo o stanju okolja v Sloveniji. Na stanje okolja in zdravje ljudi vpliva veliko dejavnikov, ki so med seboj zelo prepleteni. V Sloveniji podrobneje spremljajo kakovost voda, zraka, stanje gozdov, ravnanje z odpadki, spremembe površja, stanje narave ter biotske raznovrstnosti, vplive kmetijstva, prometa, energetike in hrupa na okolje in ljudi. Zanje smo pomembna sporočila o okolju preoblikovali in kreativno zasnovali v dolgoročno online kampanjo na družbenih omrežjih – Linkedin, Twitter in Youtube. S kampanjo smo želeli opozoriti na spremembe, ki se dogajajo kot del aktivacije vsakega posameznika za boljši jutri. Kreativa temelji na geslih, ki smo jih napisali na kartonaste table in vključili kot demonstrativni element v zunanje okolje na različnih lokacijah. Kampanjo smo podkrepili tudi s kratkimi video animacijami za Youtube, ki vsako od 12 tem še bolj podrobno predstavijo na družbenih omrežjih.

Naročnik

Ministrstvo za okolje in prostor (Agencija Republike Slovenije za okolje)

Year

2023

ŽELITE videti VEČ?