CIRCULAR CHANGE

ELEMENTI

Celostna grafična podoba
Celostna podpora promocijskih aktivnosti
Oblikovanje promocijskih elementov
Spletna stran

DATUM

Od leta 2016 do danes

NAROČNIK

Circular Change

Circular Change je mednarodna povezovalna platforma za za spodbujanje pozitivnih sprememb v krožnem gospodarstvu. Zanje smo oblikovali celostno grafično podobo organizacije, kot tudi komunikacijske materiale, tiskovine, promocijske brošure, letake in vsako leto grafično opremili mednarodno konferenco. Za namen konference smo oblikovali promocijske bannerje na socialnih medijih, oglase, plakate, programe ter vse komunikacijske elemente.