KLBV

ELEMENTI

Razvoj blagovne znamke
Celostna grafična podoba
Oblikovanje promocijskih elementov
Web page

DATUM

Od leta 2017

NAROČNIK

KLBV

KLBV revizijska hiša in specializirano podjetje za finančno in poslovno svetovanje. Za njih smo zasnovali koncept blagovne znamke, oblikovali celostno grafično podobo, tiskovine, dokumente, grafično opremili ponudbe in prezentacije ter oblikovali spletno stran. Blagovna znamka KLBV izraža izostren in analitičen pristop k projektom ter njihov fokus in posluh do svojih strank.